Wersje językowe
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin konkurs "Dzień chłopaka 2019"

REGULAMIN KONKURSU „Dzień chłopaka 2019” 30 września 2019

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Dzień chłopaka 2019” (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Doganica Michalina Futkowska z siedzibą przy ul. Babiego Lata 11B/1D, 53-020 Wrocław, NIP: 7543022771, REGON: 366270664, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która również finansuje nagrody przekazywane w konkursie, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs prowadzony będzie za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/doganica/
 4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez portal Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram.
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2

Uczestnicy Konkursu

 1. W Konkursie udział może wziąć każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat oraz posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski (dalej „Uczestnik”).
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodziny Organizatora.
 3. Aby wziąć dział w Konkursie Uczestnik musi spełnić następujące warunki:
 • posiadać profil na Portalu Instagram
 • zaakceptować Regulamin konkursu i jego postanowienia
 • wykonać zadanie konkursowe zgodnie z zasadami §3 niniejszego Regulaminu

§3

Zadanie Konkursowe i nagrody

 1. Zadanie Konkursowe polega na:
  • polubieniu profilu „Doganica”,
  • polubieniu zdjęcia konkursowego,
  • wykonaniu zdjęcia wraz z psem przedstawiającego Was jako zgrany duet,
  • udostępnieniu zdjęcia na portalu społecznościowym Instagram,
  • dodaniu w opisie zdjęcia „#doganicaxboyfriend”.
 2. Udostępnione zdjęcie musi być własnością Uczestnika.
 3. Na koniec konkursu zostaną wybrane trzy najlepsze zdjęcia, zgodne z regulaminem konkursu. Organizator nagrodzi zwycięzcę zestawem konkursowym, w którego skład będzie wchodził: 1x wybrany balsam 25ml marki Doganica oraz 1x wybrany ręcznik z mikrofibry w rozmiarze M marki Doganica. Produkty marki Doganica będzie można wybrać z oferty sklepu internetowego doganica.com
 4. Zwycięzca konkursu po ogłoszeniu wyników musi zgłosić Organizatorowi Konkursu w ciągu 7 dni, które produkty wybiera w ramach zestawu konkursowego. Zwycięzca może skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem portalu Instagram lub przez maila: kontakt@doganica.com
 5. Koszt przesyłki pokrywa Organizator konkursu.
 6. Konkurs trwa od 30.09.2019 do 02.10.2019r. Zwycięzca, zostanie wybrany przez Organizatora.
 7. Uczestnicy Konkursu publikując zdjęcie wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku na fanpage’u Organizatora na portalu Facebook, Instagram oraz na stronie internetowej doganica.com
 8. Każdy uczestnik konkursu może opublikować tylko jedno zdjęcie. Tylko pierwsze opublikowane zdjęcie będzie brane pod uwagę.
 9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 03.10.2019r na fanpage’u instagram.com/doganica
 10. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci zestawu konkursowego jest wysłanie za pośrednictwem portalu Instagram lub na adres: kontakt@doganica.com wiadomości zawierającej:
  • dane osobowe - imię, nazwisko i numer telefonu oraz adres e-mail, umożliwiające ustalenie przekazania nagrody.
  • produkty które wybiera w ramach nagrody (1x balsam 25ml marki Doganica i 1x ręcznik z mikrofibry w rozmiarze M marki Doganica z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym www.doganica.com)

Zwycięzca konkursu ma okres 7 dni na przesłanie wyżej wymienionych danych.

§4

Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2002 r., Nr 101 poz. 926) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści, do ich poprawiania, jak również do ich usunięcia. Dane Uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia Konkursu.

§5

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać za pośrednictwem wiadomości mailowej na adres: reklamacje@doganica.com w ciągu 7 dniu od daty zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od daty wysłania reklamacji. Zgłaszający reklamację otrzyma odpowiedź na reklamację za pośrednictwem wiadomości e-mail.

§6

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie doganica.com przez cały czas trwania Konkursu.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl